MERCANTIL

Icon book | Free SVG

mercantil i societari

Els nostres advocats i economistes assessoren sobre la forma jurídica més convenient per a l'activitat empresarial en cada fase.

Acompanyem als nostres clients per buscar les millors solucions jurídiques als reptes de l'activitat empresarial.

El nostre enfocament és global considerant totes les dimensions de l'empresa. En el cas de les empreses familiars considerem la família empresària com a unitat d'anàlisi.

Constitució de societats: SA, SL, Societats Civils, Societats col·lectives, societats agràries de transformació, cooperatives, Agrupació d'empreses, Organitzacions de productors, Patrimonials, Empresari individual, ...

Modificacions socials. Ampliacions i reduccions de capital. Transformació de societats. Reestructuracions empresarials. Fusions i escissions empresarials. Adquisicions de negocis. Bescanvi de valors. Aportacions de branca d'activitat, i aportacions no dineràries. Separació i exclusió de socis.

Estatuts, Juntes i òrgans de govern de les societats.

Dret dels minoritaris. Responsabilitat dels administradors.

Contractació mercantil. Trànsit de comercial. Reclamacions dineràries.

Icon book | Free SVG

dret concursal

Des PROFINSER tenim experiència en procediments concursals. Proporcionem un assessorament complet en processos de crisis empresarials.

Oferim els nostres serveis tant a les societats en crisi com als creditors, deutors i altres socis en la defensa dels seus interessos. Com la representació en els processos i realització de reclamacions per recuperar i defensar els seus crèdits i millorar les seves garanties de cobrament.

Assistències en instituts preconcursals, acords de refinançament amb creditors, acords extrajudicials de pagament.

Concursos voluntaris. Ordinaris, abreujats i consecutius. Concursos de Societats i persones físiques.

Drets de creditors. Inventari de béns. Determinació de la Massa.

Plans de viabilitat, acords de refinançament, processos de reestructuració empresarial.