EMPRESES en DIFICULTATS

Els nostres professionals estan al costat de les empreses i famílies en dificultats, en la recerca de solucions empresarials i legals per minimitzar l'impacte de les crisis en la seva activitat empresarial i patrimonis socials i personals.

crisi

Les empreses encara no s'han recuperat de la COVID i tenim els impactes de la guerra d'Ucraïna, inflació i pujades d'interessos. Aquestes crisis estan creant una situació amb múltiples efectes i conseqüències. És important analitzar com ens afecta i prendre les mesures necessàries per assegurar la supervivència empresarial.

Les famílies empresàries i les empreses han d'estar al dia de les opcions que poden i han d'adoptar per minimitzar impactes i adaptar-se a les noves circumstàncies.

liquiditat

Sol·licituds de finançament bancs - ICO. Gestió activa de la tresoreria. Ajornaments de pagaments.

Refinançaments, negociacions amb bancs i creditors.

laboral

Anàlisi i adopció de mesures organitzatives, teletreball, riscos laborals, noves formes d'organització de la feina, torns, distàncies de treball, salut en el treball. Flexibilitat laboral.

Sol·licituds d'ERTES, ETS, negociació amb personal.

vuca

Els entorns VUCA són entorns volubles, incerts, complexos i ambigus. En aquests entorns i situacions hem de conèixer les nostres fortaleses i ser flexibles i resilients per adaptar-nos a les noves circumstàncies, continuar i perseverar en la nostra activitat empresarial.

empresarial

Adaptació de l'organització de l'activitat empresarial en temps d'incertesa.

Reordenacions i reestructuracions empresarials.

Anàlisi de negocis i viabilitat d'empreses.

Plans de viabilitat empresarials.

concursal

Arbitratge i Mediació.

Acords de refinançament amb creditors, acords extrajudicials de pagament.

Tramitació, si la situació ho requereix, de sol·licituds voluntàries de concurs de societats i persones físiques.

re-start

Les crisis no tenen per que ser el final. Les empreses amb dificultats, els empresaris i les famílies han de saber que poden tornar a començar. La llei de segona oportunitat en la nostra legislació permet l'exoneració de deutes per situacions d'insolvència.