LABORAL

laboral - rrhh - personal

El departament de RRHH i laboral desenvolupa la seva tasca assessorant a les empreses en l'àmbit del dret laboral i l'organització d'empreses.

Els nostres serveis engloben tot el procés laboral (contractació, nòmines, seguretat social, la sortida).

Contractació, Modificacions de les condicions de treball. Llicències i permisos.

Acomiadaments i sancions disciplinàries.

Seguretat social: Inscripció i afiliació, cotització, recaptació.

Prestacions: Incapacitat temporal, permanent, desocupació, jubilació, maternitat, paternitat, viduïtat, orfandat.

Gestions davant la Seguretat Social, INNS, SEPE, etc ..

Processos de selecció, compensació i sortida.

Convenis col·lectius i negociació col·lectiva.

Per a la empreses en dificultats: acomiadaments, ERTEs, EROs, FOGASA.

També desenvolupem actuacions en conciliació i Jutjats socials.

dret laboral

Els nostres advocats representen a les empreses en el correcte compliment de la legislació laboral, i posen a disposició del nostres clients el nostre coneixement en els processos laborals i davant els processos administratius sancionadors.

Arbitratge, Conciliació prèvia, procés monitori, Processos ordinaris, Recursos i Reclamacions.

Procediments administratius sancionadors: Actuacions davant les inspeccions laborals.