EMPRESA FAMILIAR

experiència

En més de quaranta anys de treball professional des de PROFINSER, els nostres professionals han ajudat a fundar i acompanyar a algunes de les empreses més reeixides de Lleida.

Moltes de les empreses que es van crear al despatx han evolucionat a empreses familiars, amb elles la nostra firma ha evolucionat per oferir serveis de planificació fiscal i patrimonial de les famílies i assessorament en els processos de successió empresarial i relleu generacional.

créixer

Estratègies de creixement empresarial, creixement endogen, processos d'innovació, internacionalització, diversificació, automatització, oportunitats emprenedores. Ambidextrisme.

consolidar

Incorporació de noves generacions. Protocols familiars. Òrgans de gestió. Professionalització. Planificació de la successió. Planificació patrimonial. Pensament Lean.

renovar

Successió. Lideratge de les noves generacions. Convivència intergeneracional. Gestió del conflicte. Mediació. Poda. Sortida de familiars. Compra venda de participacions. Gestió del canvi.

successió

La transferència intergeneracional és la pedra angular de l'empresa familiar. Planificar les successions i el paper que poden jugar els membres de la família és fonamental per a una successió reeixida.

protocol

Cada empresa familiar i cada família necessita un protocol propi. A mesura que la família i la empreses creixen es fa més necessari aclarir el paper que juga i ha de jugar la família en el negoci.

mediació i ADR

Un dels elements a tenir en compte en els protocols són els mecanismes de resolució de conflictes, entre ells la mediació. La nostra experiència és que la mediació pot ajudar a les relacions entre els membres de la família.