COmpTABLE

Els nostres assessors i economistes ofereixen a les empreses els nostres serveis d'informació comptable i financera.

Ens encarreguem de tot el procés comptable complet (outsourcing), o parcial si les empreses porten elles la seva comptabilitat, en aquest cas realitzem les revisions comptables i tancaments.

Comptes Anuals. Informes d'experts independents. Informes de gestió. Anàlisi de Balanços, i competència. Avaluació de riscos.

Els nostres professionals pertanyen al Registre d'Economistes Experts en Comptabilitat i Informació Financera (ECIF).

Revisions comptables i tancaments.

Elaboració d'estats financers.

Relació amb Auditors.

Valoració d'empreses

Plans de viabilitat empresarial.

Informes econòmics financers. Informes d'experts.