profinser

Advocats i Assessors Tributaris. Lleida

ÀREES DE PRÀCTICA

Més de quaranta anys d'experiència en la pràctica de el dret a Lleida.

PROFINSER està especialitzat en l'assessoria legal preventiva, en la representació legal i en l'acompanyament jurídic a les empreses en la seva presa de decisions, amb alts estàndards de qualitat.

Som un equip especialitzat de professionals, advocats i economistes, orientats a les necessitats dels nostres clients.

Centrats en les empreses familiars, aportem proximitat i compromís a llarg termini, acompanyant-les en totes les fases del seu desenvolupament.

Una correcta planificació a llarg termini contribueix a una millor gestió empresarial de el patrimoni familiar i empresarial.

El nostre enfocament, transversal i proper, permeten donar suport a les noves iniciatives en totes les àrees de les pràctiques legals.

Des de PROFINSER posem a disposició dels empresaris, empreses i famílies un conjunt d'eines legals per ajudar-les i acompanyar-les en el desenvolupament de la seva activitat empresarial.

Sempre recomanem l'assessorament legal previ i si és possible evitar la judicialització dels conflictes.

Però posem a disposició dels nostres clients més de trenta anys d'experiència en processos contenciosos Administratiu, Civil, Mercantil i Concursal, Fiscal i Tributari, i Laboral i una àmplia experiència en expropiacions, responsabilitat penal d'administradors, concursos i dret bancari.

Constitució d'empreses, ampliacions i reduccions de capital, modificacions estructurals, fusions i escissions, liquidació i dissolució de societats. Compra-venda de participacions.

Societats civils i comunitats de béns. Utes, AIES. Actuacions davant el Registre Mercantil.

Òrgans d'administració. Juntes de socis i accionistes, accions de minoritaris. Responsabilitat d'administradors.

Contractació mercantil.

Els nostres professionals, inscrits al Registre d'Economistes Assessors Fiscals - REAF, estan capacitats per assessorar-los, sent la planificació fiscal un requisit previ per a una correcta tributació.

Estimació directa, simplificada, estimació objectiva.

Impost de Societats, IRPF, Patrimoni, Successions, Donacions, ...

Impost de valor afegit (IVA). Sistema d'informació immediat (SII).

Declaracions informatives.

Model 720 de béns a l'estranger.

Preus de transferències i operacions vinculades.

Actuacions davant l'AEAT, comprovacions fiscals, òrgans de gestió, inspeccions d'hisenda.

El departament de RRHH i laboral desenvolupa la seva tasca assessorant a les empreses en dret laboral.

Desenvolupem tot el procés laboral necessari perquè les empreses es centrin en el seu negoci, des de la contractació, nòmines, IT, seguretat social, etc.

Processos de selecció, compensació i sortida (acomiadaments). Convenis col·lectius i negociació laboral.

Per a les empreses amb dificultats: acomiadaments, ERTEs, EROs, FOGASA.

També desenvolupem actuacions en conciliació i Jutjats socials.

Ens encarreguem de el tot el procés comptable complert (outsourcing), o parcial si les empreses porten elles la seva comptabilitat, i en aquest cas realitzem les revisions comptables i tancaments.

Comptes Anuals. Informes d'experts independents. Informes de gestió. Anàlisi de Balanços, i competència. Avaluació de riscos.

Els nostres professionals pertanyen al Registre d'Economistes Experts en Comptabilitat i Informació Financera (ECIF).

Les empreses familiars són la fortalesa econòmica de país i l'organització empresarial més estesa. 

Des de PROFINSER ajudem a les empreses familiars considerant les seves diferents dimensions, l'empresa, la família, i la propietat i gestió de l'empresa. Per això desenvolupem accions de planificació fiscal, social i patrimonial al llarg del temps, acompanyant a les empreses familiars a la següent generació.

Comptem amb advocats i economistes especialistes en empreses familiars.

Alarma Icono Reloj - Gráficos vectoriales gratis en Pixabay

Els nostres horaris

Dilluns a Dijous: de 8:30 a 14:00 i de 16:00 a 19:00

Divendres: de 8:30 a 14:30

Estiu - Jornada intensiva

On som?

Avd. Alcalde Rovira Roure n 14-16 4º Planta. 25006. Lleida

Tel: 973 221 880, 682 091 692

whatsapp: 608 24 93 58

Email: contacto@profinser.net